Rishiwa Hera For Smart Bist
Питомник мейн кунов "BandCoon" переехал

Наши питомцы :: Rishiwa Hera For Smart Bist
Родословная

a

Отец LONG-EAST

 

 

 DUOOI

CTM200173517

JIXIANG

CTM302175517 

RUYI

CTM302175247

 GAOYUANBAOBEI

CTM200174557

 

 GAOYUAN

CTM302175207

 BAOBEI

CTM302975217

b

Мать HUANG XIHUA OF

LONG CHENG KENNEL 

HUOLONG OF LONG CHENG KENNEL

CKU-230000370/08

 

 DING DANG

CTM0100155863

 BAO BEI

CTM0100152684

 

HUANGSHI OF LONG CHENG KENNEL

CKU-230000373/08

 AO ZU

CTM0100255364

 LI LI

CTM0100251002

Титулы

Выведена из разведения.

Описание

Рыжая, 03,12,10г.


все суки